Circuit Creator


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Circuit Creator
वर्णन
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuits, current, equivalent resistance, resistance, resistors, voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 1/27/11
आद्यवत 1/27/11