Faraday Experiment Self Directed Learning


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Faraday Experiment Self Directed Learning
वर्णन A self directed webquest type activity for students to get the concepts behind
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Electricity Magnetism
सादश्य फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा


लेखक Chris Cochran
शाळा/संस्था Montgomery County Public Schools
दाखल दिनांक 3/24/10
आद्यवत 3/24/10