Lab. Waves


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lab. Waves
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द diffraction, reflection, velocity, waves
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Marsha Harden
संपर्क ईमेल marshaharden@katyisd.org
शाळा/संस्था Katy Independent School District
दाखल दिनांक 5/8/08
आद्यवत 5/8/08