Lab. Waves


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lab. Waves
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द diffraction, reflection, velocity, waves
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Marsha Harden
शाळा/संस्था Katy Independent School District
दाखल दिनांक 5/8/08
आद्यवत 5/8/08