Bohr model of the atom for Chemistry


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bohr model of the atom for Chemistry
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Bohr, chemistry, spectroscopy
सादश्य Models of the Hydrogen Atom


लेखक Emily Haynes
शाळा/संस्था Centaurus High School
दाखल दिनांक 3/31/08
आद्यवत 3/31/08