Circuit Construction Kit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Circuit Construction Kit
वर्णन To interpret and analyze how a circuit works and the different variables that affect the flow of energy.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Circuits, Electricity
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Gretchen Swanson
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 9/18/07