Densidade


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Densidade
Opis Serie sistemática para apropriação do conceito de densidade.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Middle School (Srednja škola)
Tip Guided Activity
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi densidade, massa, volume
Simulacije Gustina


Autori: Pollyana Ematne
Škola / Organizacija Unesp
Poslato 1/25/22
Obnovljeno 1/25/22