projectile motion hanan


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov projectile motion hanan
Opis
Subjekt Fizika
Nivo Ostalo
Tip Lab
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi projectile motion hanan
Simulacije Kretanje projektila (HTML5)


Autori: hanan saeed
Kontakt e-mail U19100254@sharjah.ac.ae
Škola / Organizacija hanan saeed
Poslato 12/1/20
Obnovljeno 12/1/20