Seeing In Color Simulation


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Seeing In Color Simulation
Opis
Subjekt Biologija
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Guided Activity, Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Bulb, Color, Light, Particles, Sight, Simulation
Simulacije Kako vidimo boje (HTML5)


Autori: Bobby Fallarino
Škola / Organizacija Hunter College
Poslato 4/13/19
Obnovljeno 4/13/19