Ligações Intermoleculares


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Ligações Intermoleculares
Opis Atividade para o professo explorar o conteúdo de Ligações Intermoleculares.
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola), Middle School (Srednja škola)
Tip Guided Activity
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Dipolo-dipolo; Ligação de hidrogênio; Dispersão de London
Simulacije Polarnost molekule (HTML5), Polarnost molekule


Autori: Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio
Škola / Organizacija PGECM - IFCE Campus Fortaleza
Poslato 9/1/18
Obnovljeno 9/1/18