Capacitors Lab


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Capacitors Lab
Opis Effect of changing V, d, A on C, Q, E of capacitor.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Capacitance, Capacitor, Discharging capacitor, Plate area, Plate separation
Simulacije KONDENZATOR: Osnove (HTML5)


Autori: Arooj Mukarram
Kontakt e-mail amukarram@prairieschool.com
Škola / Organizacija The Prairie School
Poslato 11/17/17
Obnovljeno 2/28/18