Investigating a radioactive decay


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Investigating a radioactive decay
Opis Students first compare alpha and beta decay and then collect data to find half life.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi alph, beta, compare, half life
Simulacije ALFA-RASPAD, BETA-RASPAD


Autori: Lori Fritz
Kontakt e-mail lfritz@halcyonschool.com
Škola / Organizacija Halcyon London international School
Poslato 11/7/17
Obnovljeno 11/7/17