Isotopes Guided Inquiry


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Isotopes Guided Inquiry
Opis This guided activity examines isotopes and their percent abundance.
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Guided Activity
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi atomic mass, isotope, percent abundance
Simulacije Izotopi i atomska masa (HTML5)


Autori: Laura Mattick
Škola / Organizacija Newark Charter School
Poslato 9/28/17
Obnovljeno 9/28/17