Moving Man guided inquiry


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Moving Man guided inquiry
Opis
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi acceleration, graphs, motion, speed
Simulacije Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)


Autori: David Kennedy
Kontakt e-mail djk29@buffalo.edu
Škola / Organizacija N/A
Poslato 1/30/15
Obnovljeno 1/30/15