Natural Selection Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Natural Selection Activity
Opis
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Da
Jezik Engleski
Ključne riječi Natural Selection
Simulacije PRIRODNA SELEKCIJA


Autori: A.H.
Kontakt e-mail angelenia.huy@gmail.com
Škola / Organizacija SJSU
Poslato 10/15/14
Obnovljeno 10/15/14