Convex and Concave Lens Lab


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Convex and Concave Lens Lab
Opis This lab mirrors the more traditional lens lab.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi concave, convex, lab, lens, optics, ray
Simulacije Geometrijska optika


Autori: Kristin Michalski
Kontakt e-mail mickri@easttroy.k12.wi.us
Škola / Organizacija East Troy High School
Poslato 4/17/12
Obnovljeno 5/18/16