Waves Review


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Waves Review
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Da
Jezik Engleski
Ključne riječi harnomics, resonance, standing waves, waves
Simulacije TALAS NA ŽICI


Autori: Michael F. Gallo
Kontakt e-mail mfgallo@cps.edu
Škola / Organizacija Whitney Young Magnet HS
Poslato 2/8/08
Obnovljeno 2/8/08