Greenhouse Effect


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Greenhouse Effect
Opis
Subjekt Nauka o Zemlji
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi climate, global warming
Simulacije EFEKAT STAKLENE BAŠTE


Autori: Kayne Spooner
Kontakt e-mail kspoonerfish@aol.com
Škola / Organizacija Evergreen High School
Poslato 9/17/07
Obnovljeno 10/22/10