Νέα έκδοση HTML5

Αυτή η προσομοίωση έχει μετατραπεί σε HTML5! Η παλαιότερη έκδοση αυτού του sim δεν υποστηρίζεται πλέον.

Μεταβείτε στην έκδοση HTML5!