به متن اصلی برو
ورود / ثبت نام
شبیه سازی های تعاملی علوم
شبیه سازی های جذاب، تعاملی و پژوهش محور از پدیده های فیزیکی مربوط به پروژه ی PHET در دانشگاه کلورادو
Recipient of The Tech Award 2011
honoring technology benefitting humanity
Tech Awards
عضو ما شوید در Facebook icon  |  به ما ملحق شوید در Twitter icon  |  یادداشت های ما را بخوانید  |  عضو خبرنامه ما شوید
برای معلمان
Green arrow Tips for Using PhET
Green arrow فعالیت هایی که با مشارکت معلمان صورت می گیرد.
Green arrow Share your Activities
Green arrow کارگاه ها
Green arrow ترجمه ی شبیه سازی ها
درباره
Green arrow تازه ها
Green arrow درباره ی PhET
Green arrow تماس با ما
Green arrow کمک مالی
حامیان PhET عبارتند از
و همین طور دیگر حامیان از جمله مدرسانی مانند شما. here