Επιστροφή στο Κύριο Περιεχόμενο
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
Οι προσομοιώσεις του έργου έχουν διανεμηθεί περισσότερο από 110 εκατομμύρια φορές
Play with Simulations Teachers Register Here
< >
Για εκπαιδευτικούς
Tips for Using PhET
Περιήγηση στις δραστηριότητες
Share your Activities
Εργαστήρια / Υλικά
Μετάφραση προσομοιώσεων
Σχετικά
Τι νέο υπάρχει;
Σχετικά με το PhET
Our Team
Research on PhET
Επικοινωνία
Donate Today
και άλλους χορηγούς μας, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών όπως εσείς.