Matematičko njihalo


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Matematičko njihalo
說明 Učenici istražuju kako se mijenja period matematičkog (jednostavnog) njihala u ovisnosti o masi tijela, duljini niti i akceleraciji slobodnog pada. Dobivene podatke unose u tablicu i analiziraju.
科目 物理
程度 高中
類型 指引活動
時間 90 分鐘
解答
語言 克羅埃西亞語
關鍵字 matematičko njihalo, period
模擬教學 Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5)


作者 Anica Antolek Hrgar
聯繫 Email anica.antolek@skole.hr
學校 / 機構 Tehnička škola Čakovec
提交日期 2018/12/2
更新日期 2018/12/2