Zakon poluge


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Zakon poluge
說明 Učenici istražuju zakon poluge i primjenjuju ga kroz razne primjere, zadatke i kviz.
科目 物理
程度 中學
類型 指引活動
時間 60 分鐘
解答
語言 克羅埃西亞語
關鍵字 krak, poluga, sila
模擬教學 Balancing Act_平衡動作 (HTML5)


作者 Karmen Prugovečki
學校 / 機構 OŠ Mače
提交日期 2018/2/25
更新日期 2018/2/25