Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
說明 Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
時間 30 分鐘
解答
語言 拉脫維亞語
關鍵字 Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
模擬教學 電路組裝套件(直流電), 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Ieva Leja
聯繫 Email atoparseks@gmail.com
學校 / 機構 LU
提交日期 2013/5/29
更新日期 2013/5/29