Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4
描述 Een korte opdracht om verder kennis te maken met de wet van Snel en totale interne reflectie. Beetje geleend van een van de Engelse teksten.
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 30 min, intro
仿真程序 折射定律


作者 Kees Lazonder
联系邮件 lazonder@gmail.com
学校/组织 IVKO
提交日期 15-11-22
更新日期 15-11-22