Pushto (Pashto)

Phóng xạ Alpha Java د الفا وړانګېینه Download Run now
Phóng xạ Beta Java د بېتا وړانګېینه Download Run now
Tạo ra một phân số Java کسر جوړ کړئ Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML اټوم جوړ کړئ (HTML5) Download Run now
Phân số Java کسر ساري Download Run now
Phân số nhập môn Java د کسرونو تعارف Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) HTML ایزوتوپونه او اټومي کتله (HTML5) Download Run now
Sự phân hạch Java هستوي چاودنه Download Run now
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Java د راډیو اکټیف عمر لوبه Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Pashto

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.