Trạng thái của vật chất

Trạng thái của vật chất Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Liên kết nguyên tử
 • Thế tương tác
 • Các trạng thái của vật chất
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Liên kết nguyên tử
 • Thế tương tác
 • Các trạng thái của vật chất
 • Lưỡng cực

Mô tả

Quan sát các mô hình phân tử khác nhau khi ở trạng thái rắn, lỏng và hơi. Thêm/bớt nhiệt lượng rồi quan sát sự chuyển pha. Thay đổi nhiệt độ hay thể tích của bình chứa và quan sát đồ thị áp suất/nhiệt độ theo thời gian thực. Tìm liên hệ giữa thế tương tác và lực tương tác phân tử.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả mô hình phân tử của chất rắn, lỏng và khí.
 • Mở rộng mô hình cho sự chuyển pha.
 • Mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ lên hành trạng của phân tử.
 • Mô tả ảnh hưởng của thể tích đến nhiệt độ, áp suất và trạng thái của vật.
 • Tìm liên hệ giữa đồ thị áp suất/nhiệt độ với hành trạng của phân tử.
 • Diễn giải đồ thị của thế liên nguyên tử.
 • Mô tả mối liên hệ giữa lực tác dụng lên nguyên tử và thế tương tác.
 • Mô tả ý nghĩa vật lý của các tham số trong thế Lennard-Jones và mối liên hệ với hành trạng của phân tử.
Phiên bản 1.2.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Demo
Lab
Vật lý
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Hoá học
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Hoá học
Vật lý
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Bài tập
Hoá học
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Concept Questions for Chemistry using PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
THCS
MC Hoá học
States of Matter Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo Hoá học
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Hoá học
Kinetic Molecular theory review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo Vật lý
Hoá học
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Hoá học
Introducción a los estados de la materia Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) THPT
THCS
Có hướng dẫn
MC
Bài tập
Lab
Vật lý
Hoá học
States of Matter PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mahoney Mahoney THCS Lab Vật lý
Hoá học
Phases of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams UG-Intro
THCS
THPT
Lab Vật lý
States of Matter for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Khoa học về trái đất
Hoá học
States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Emily Firchau THPT Lab Hoá học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THPT
THCS
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Khoa học về trái đất
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
THCS
K-5
UG-Adv
ĐH
Thảo luận
Bài tập
Toán
Thiên văn học
Hoá học
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học
States of Matter Simulation Jessica Brown THCS Lab Hoá học
States of Matter PhET John Swiniuch THPT Có hướng dẫn Hoá học
States Lab Jim Hewitt THCS Có hướng dẫn Vật lý
States of matter simulations Joko Susilo THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
MC
Demo
Lab
Thảo luận
Hoá học
Vật lý
Student Guide for PhET - States of Matter in html5 Brian Libby UG-Intro
THPT
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Hoá học
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
THPT
Khác
THCS
Khác
Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Demo
Khoa học về trái đất
Khác
Vật lý
Por que materiais diferentes se apresentam em estados físicos diferentes em uma mesma temperatura? Victor Augusto Bianchetti Rodrigues THCS Có hướng dẫn Hoá học
GUÍA DE APRENDIZAJE ESTADOS DE LA MATERIA JORGE MARIO GARCÍA PRASCA THPT Có hướng dẫn Sinh học
Estados de la materia suriel sanchez THCS Có hướng dẫn Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Gjendja e materies
Anh Tất cả English Download Run now States of Matter
Arabic Tất cả العربية Download Run now حالات المادة
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now States of Matter
Basque Tất cả Euskara Download Run now States of Matter
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Станы матэрыі
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now States of Matter
Catalan Tất cả català Download Run now Estats de la matèria
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now States of Matter_物質三態
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Agregatna stanja
Czech Tất cả čeština Download Run now Stavy hmoty
Danish Tất cả Dansk Download Run now Stoftilstande
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מצבי צבירה
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Aggregatszustände
Estonian Tất cả Eesti Download Run now States of Matter
Georgian Tất cả ქართული Download Run now States of Matter
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now States of Matter
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 물질의 상태
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now पदार्थ की अवस्थाएँ
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Halmazállapotok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της ύλης
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now States of Matter
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now States of Matter
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi
Maori Tất cả Maori Download Run now Ngā Tūāhua Matū
Marathi Tất cả मराठी Download Run now पदार्थांच्या प्रावस्था
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Материйн Төлөв
Nga Tất cả русский Download Run now Агрегатное состояние вещества
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 物質の三態
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Oriya Tất cả Oriya Download Run now ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା
Persian Tất cả فارسی Download Run now حالت های ماده
Pháp Tất cả français Download Run now Etats de la matière
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Aineen olomuodot
Polish Tất cả polski Download Run now Stany skupienia materii
Portuguese Tất cả português Download Run now States of Matter
Serbian Tất cả Српски Download Run now Стања материје
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Agregatno stanje
Spanish Tất cả español Download Run now Estados de la materia Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Estados de la Materia Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Spanish (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Estados de la materia
Tamil Tất cả Tamil Download Run now பொருள் நிலைகள்
Telugu Tất cả Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now สถานะของสสาร
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Aggregationstillstånd
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Maddenin Halleri
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Стани матерії Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Urdu Tất cả Urdu Download Run now مادے کی حالتیں 
Ý Tất cả italiano Download Run now Stati della materia

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts