Tính chất của chất khí

Tính chất của chất khí Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Khí
 • Nhiệt
 • Nhiệt động lực học
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Khí
 • Nhiệt
 • Nhiệt động lực học
 • Trọng lực
 • Áp suất
 • Định luật về khí lý tưởng
 • Định luật Boyle
 • Định luật Charles

Mô tả

Bơm các phân tử khí vào hộp và quan sát hiện tượng xảy ra khi bạn thay đổi thể tích, thêm bớt nhiệt lượng, ... Đo nhiệt độ và áp suất để tìm ra mối liên hệ giữa các tính chất của chất khí. Khảo sát biểu đồ động năng và tốc độ đối với các hạt nặng và các hạt nhẹ. Tìm hiểu hiện tượng khuếch tán và xác định ảnh hưởng của mật độ, nhiệt độ, khối lượng và bán kính tới tốc độ khuếch tán.

Mục tiêu học tập

 • Xác định ảnh hưởng của việc thay đổi P, V, N và T đến tính chất của chất khí.
 • Mô tả mối liên hệ giữa số va chạm tường-hạt với áp suất.
 • Tiên đoán ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ lên tốc độ phân tử.
 • Tiên đoán tốc độ phân tử ở trạng thái cân bằng nhiệt dựa trên khối lượng tương đối của phân tử.
 • Xác định giai đoạn trong đó khí thực hiện/nhận công do áp suất/thể tích khí thay đổi.
 • Giải thích cách hai chất khí hoà trộn với nhau.
 • Thiết kế một thí nghiệm để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán.
Phiên bản 3.15

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Demo
Lab
Vật lý
Gas Properties Modular Homework Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich UG-Intro Bài tập Hoá học
Gas Properties Gas Laws Quantitative Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Hoá học
Vật lý
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Hoá học
Vật lý
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Hoá học
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro Bài tập Vật lý
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo
Bài tập
Lab
Hoá học
Concept Questions for Chemistry using PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
UG-Intro
THPT
MC Hoá học
Kinetic Molecular theory review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo Hoá học
Vật lý
Gas Properties-Inquiry Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. PhET Middle School Team THCS Lab
Câu hỏi
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
Gas Investigation for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Khoa học về trái đất
Vật lý
Graphing Activity using Gas Properties Simulation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Laura Conrad THPT Demo
Lab
Hoá học
Gas Laws Exploration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Amy Phillip THCS Bài tập Hoá học
Gas Laws Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Borenstein THCS Lab Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro
THPT
Bài tập Vật lý
Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac Choirul Huda THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law Gagik Demirjian THPT Lab Vật lý
Gas Laws, Quantitative, Charles' law Gagik Demirjian THPT Lab Vật lý
Gas Laws, Quantitative, Boyle–Mariotte law Gagik Demirjian THPT Lab Vật lý
Gas Properties Simulation Joel Meservy THPT
THCS
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy ĐH
UG-Adv
Khác Vật lý
Hoá học
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Introduction to the Gas Laws using PhET simulations Thomas Isaac THPT Lab Hoá học
Gas Laws Exploration Kylie Murry THCS
THPT
Lab Hoá học
Super Basic Gas Law Lisa Bulat K-5
Khác
THPT
THCS
Lab
Khác
Vật lý
Hoá học
Kinetic Theory of Gases Lecture Demo Bob Schaefer THPT
UG-Intro
Demo
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2) Yau-Jong Twu THPT Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Kinetic Molecular Theory Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Gas Law Brad Palmer THPT Lab
Bouncing Off the Walls Dean Baird, Paul G. Hewitt UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Pressure, Volume, Temperature=Combined Gas Law Amanda Zullo THPT Câu hỏi
Gas Properties Acitvity Rachel THCS Lab
Pressure vs Temperature for Ideal Gases Duane Dolejsi THPT
UG-Intro
Lab Hoá học
Vật lý
Boyle's Law Duane Dolejsi UG-Intro Lab Vật lý
Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Hoá học
Exploration of KMT and Gas Laws Stefan Panzilius THPT Lab Hoá học
Vật lý
Boyle's Law Lab Michael Kwasny THPT Lab
Charles's Law Lab Michael Kwasny THPT Lab
Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny THPT Lab
Application of The First Law of Thermodynamics Andrzej Sokolowski THPT Câu hỏi Vật lý
Graham's Law of Effusion Roberto Marrero THPT Lab Hoá học
Dalton's Law of Partial Pressures Roberto Marrero THPT Lab Hoá học
The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law Stephan Graham THPT Lab Toán
Hoá học
Gas Properties steve hymes THPT Lab Hoá học
Heat Intro Steve Dickson THPT Bài tập Vật lý
Gas Properties/Buoyancy Gretchen Swanson THPT Lab Vật lý
Ideal Gas Law Activity Bob Shurtz, Generoso DePascale THPT Lab Vật lý
Gas Properties Gretchen Swanson THPT Lab Hoá học
The x and y's of Gas Properties Brian Ash THPT Lab Hoá học
https://youtu.be/B4_UEJzch3o Marcos aurélio Silva THPT
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Demo
Lab
Từ xa
Vật lý
Hoá học
estudo dos Gases Cremilson Souza THPT Có hướng dẫn Vật lý
Transformações gasosas Ivandson Bandeira THPT Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Simulador, Propriedades do Gás Selma Bessa Sales THCS Bài tập Hoá học
Gaasi omaduste meedialabori juhend Siim Tõkke THPT Bài tập
Lab
Vật lý
기체의 설질 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee THCS
THPT
Khác
Lab
Vật lý
Hoá học
Moteur en PhET Bernard Lacour Khác Lab Vật lý
Propiedades de los gases usando simulaciones OSCAR HERNANDEZ THPT
THCS
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Estado Gaseoso Danny Lorduy Flórez UG-Intro
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Demo
Bài tập
Thảo luận
Hoá học
Energía y PVT Elvis Rivera THCS
THPT
Lab Vật lý
Ley de Boyle-Mariotte PHET GUDIEL ROBLERO THCS Lab

Ngôn ngữ Tải về hay Chạy Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Vetitë e gazit
Amharic Tất cả Amharic Download Run now ጋዝ ንብረቶች
Anh Tất cả English Download Run now Gas Properties
Arabic Tất cả العربية Download Run now خواص الغاز
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now خواص الغاز
Armenian Tất cả Armenian Download Run now Գազի հատկությունները
Basque Tất cả Euskara Download Run now Gas-ezaugarriak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Уласцівасці газу
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now OSOBINE IDEALNOG GASA
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Propriedades dos Gases
Catalan Tất cả català Download Run now Propietats del gas
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 气体属性
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 氣體特性
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Svojstva Plinova
Czech Tất cả čeština Download Run now Vlastnosti plynu
Danish Tất cả Dansk Download Run now Gasegenskaber
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מאפייני גז
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Gaseigenschaften
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Gaasi omadused
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Propiedades do Gas
Georgian Tất cả ქართული Download Run now აირის თვისებები
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Jan gaz yo ye
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 기체의 성질
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Eigenschappen van gassen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Gáztulajdonságok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Ιδιότητες Αερίου
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Sifati Gas
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Airíonna an Gháis
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Дүние-мүліктер газ
Khmer Tất cả Khmer Download Run now លក្ខណៈ​នៃ​ឧស្ម័ន
Lào Tất cả Lao Download Run now ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Gāzu parametri
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Особини на идеален гас
Maori Tất cả Maori Download Run now Āhuatanga Haurehu
Marathi Tất cả मराठी Download Run now वायूचे गुणधर्म
Moldavian Tất cả Moldavian Download Run now Proprietățile gazului
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Хийн Шинж чанар
Nga Tất cả русский Download Run now Свойства газа
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 気体の性質
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Gassegenskaper
Persian Tất cả فارسی Download Run now ویژگی های گاز
Pháp Tất cả français Download Run now Propriétés d'un gaz parfait
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Kaasun ominaisuudet
Polish Tất cả polski Download Run now Właściwości
Portuguese Tất cả português Download Run now Propriedades do gás
Romanian Tất cả română Download Run now Proprietăţile gazului
Serbian Tất cả Српски Download Run now ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Vlastnosti plynu
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Lastnosti plina
Spanish Tất cả español Download Run now Propiedades del gas
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Propiedades del gas
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Propiedades de los Gases
Thái Tất cả ไทย Download Run now คุณสมบัติของแก๊ส
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Egenskaper för gas
Tswana Tất cả Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Gazların Özellikleri
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Gazyň häsiýetleri
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Властивості газу
Ý Tất cả italiano Download Run now Proprietà dei gas

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Jack Barbera
 • Michael Dubson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Piccolo
 • Java2D