Công viên trượt ván.

Công viên trượt ván. Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Năng lượng
 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Năng lượng
 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
 • Thế năng
 • Ma sát

Mô tả

Học về định luật bảo toàn năng lượng ở công viên ván trượt! Hãy tạo dựng hệ thống đường trượt, dốc và điểm nhảy cho vận động viên. Quan sát sự thay đổi của động năng, thế năng và nhiệt năng khi người trượt ván di chuyển. Hãy đo tốc độ và điều chỉnh ma sát, gia tốc trọng lực và khối lượng.

Mục tiêu học tập

 • Giải thích khái niệm bảo toàn cơ năng bằng cách dùng động năng, thế năng do trọng trường và nhiệt năng.
 • Mô tả sự biến đổi năng lượng của người trượt ván do ảnh hưởng của khối lượng, ma sát, gia tốc trọng lực.
 • Tiên đoán vị trí hay ước lượng tốc độ từ biểu đồ năng lượng dạng thanh hay tròn.
 • Tính toán tốc độ hay độ cao ở một vị trí từ thông tin của các vị trí khác.
 • Mô tả sự thay đổi năng lượng của hệ thống khi độ cao gốc thay đối.
 • Thiết kế một công viên ván trượt bắng cách sử dụng các khái niệm cơ năng và bảo toàn năng lượng.
Phiên bản 2.13

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Conservation of Energy 4 Energy Skate Park: Calculations with Conservation of Mechanical Energy using time graphs (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Conservation of Energy 1 Energy Skate Park introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Conservation of Energy 2 Energy Skate Park relating graphs position and speed (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Energy Skate Park-NGSS aligned HS Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. PhET NGSS 2014 Workgroup THPT Lab Vật lý
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Câu hỏi Vật lý
Conservation of Energy for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Khoa học về trái đất
Energy Forms Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams THPT
UG-Intro
THCS
MC Vật lý
Energy Skater -- Introduction to Mechanical Energy Conservation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Karen King THPT
THCS
Lab Vật lý
Energy Transformations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
Kinetic and Potential energy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Cameron Ross THCS
THPT
Lab Vật lý
mechanical energy - exploring kinetic and potential energy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jackie Esler THCS Lab Vật lý
Finding Properties of Energy (via the skate park) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. jim cibulka THPT
THCS
Câu hỏi
Lab
Mechanical energy - Kinetic and Potential Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jackie Esler THCS Lab
Potential and Kinetic Energy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. J Smith THCS Lab
Energy, Forces, and Motion basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Kristi Goodwin THCS
THPT
Lab Vật lý
Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Borenstein THCS Lab Vật lý
Roller Coaster Physics Investigation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Scott McCurdy THPT
THCS
Câu hỏi
Lab
Bài tập
Vật lý
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Vật lý
Hoá học
Sinh học
Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Khác Vật lý
Energy Skate Park Basics | Remote Lab PocketLab THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Kinetic and Potential Energy Nicole Ricci THCS Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Conservation of Mechanical Energy El Mahdi Darouich UG-Intro
THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Conservation of mechanical energy Sara Mohammed UG-Intro Lab Vật lý
Galileo's Skater Down an Inclined Plan Brent Maiolo THPT Từ xa
Lab
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Conservation of Mechanical Energy Nawal Nayfeh UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
Atividade Energia Mecânica gamificada Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Gilvandenys L. Sales. THPT
UG-Intro
ĐH
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8 Erin Curtis THCS Có hướng dẫn Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Energy Skate Park Lab nikki schreiber THCS
K-5
Lab Vật lý
skate park Annetta Serulla UG-Intro Lab Vật lý
Conservation of Energy (Energy Skate Park) Amy Jordan THPT Lab Vật lý
PhET Energy Skate park Laura Haug THPT Lab
tutorial energy-skate-park Peter Selen THPT Câu hỏi Vật lý
Energy Skate Park Adam Wolfe THCS
THPT
Lab
Câu hỏi
Vật lý
Energy Skate Park Shannon Ventresca THCS Lab
Thermodynamics of Skating Joel Barthel THPT Lab
Intro to Energy Conservation Bob Schaefer THPT Demo Vật lý
PhET Energy Sk8r sim Activity Drew Isola THPT Câu hỏi
Lab
Vật lý
Conservation of Energy Sarah Stanhope THPT Lab
Energy Simulation Pauline Seales THPT Lab
NRG Sk8r Kim Berg THPT Lab
Unusual cases of oscillation Debra Krause Dandaneau THPT
UG-Intro
Khác
Energy Skatepark Adventures Ella Bowling THCS Bài tập
Lab
Vật lý
Rollercoaster, Free Fall & Energy Conservation Paulo Pinto THPT Lab
Build a Park stephanie wisely THPT Lab
Energy Skate Park Lesson Chris Nichols THPT Lab Vật lý
Graphing Energy at the Skate Park Jessica Mullins THPT Lab Vật lý
Energy Skate Park Gretchen Swanson THPT Lab Vật lý
Inquiry to the Energy Skate Park beki toussaint THPT Lab
Skate Park and Energy Conservation Don Cameron THPT Lab Vật lý
energia mecanica Alfredo Melk THCS Từ xa Vật lý
Atividade sem matemática moises esp THPT MC Vật lý
Wet van behoud van Energie Martijn van der Hoff THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Energiebehoud in het skatepark klas 5 Kirsten Stadermann THPT Bài tập
Demo
Câu hỏi
Vật lý
W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven. Loran de Vries THPT Lab Vật lý
SKATER y Conservación de la Energía Pedro Salgado UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Vật lý
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Conservación de la energía mecánica Félix A. Gutiérrez Múzquiz THPT Bài tập Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Amharic Tất cả Amharic Download Run now የኢነርጂ ስኬት ፓርክ
Anh Tất cả English Download Run now Energy Skate Park
Arabic Tất cả العربية Download Run now منتزه الطاقة للتزحلق
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now منتزه الطاقة للتزحلق
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Enerji Konki Parkı
Basque Tất cả Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Energia do Parque de Skate
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Parque Energético para Skatistas
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 能量滑板競技場
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Zakon sačuvanja energije
Czech Tất cả čeština Download Run now Energetický Skate Park
Do Thái Tất cả עברית Download Run now פארק שעשועים: אנרגיה
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Energiskaterpark
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Energieskatepark
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Energia rula park
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now EnergieSkatepark
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Energia Gördeszkapark
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό Πάρκο Skate
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Fuinneamh Pairc scatail
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ-ಸ್ಕೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Energy Skate Park
Khmer Tất cả Khmer Download Run now Energy Skate Park
Kurdish (Thổ Nhĩ Kỳ) Tất cả Kurdish (Turkey) Download Run now Parka Xijxijka Wize
Lào Tất cả Lao Download Run now ພະລັງງານກັບການຫຼິ້ນຊອງນັກສະກີ
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Energijos riedlenčių parkas
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот
Marathi Tất cả मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Гулгагчийн Энергийн Парк
Nga Tất cả русский Download Run now Энергетический каток
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now スケートパーク(Energy Skate Park)
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Energiskatepark
Persian Tất cả فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت
Pháp Tất cả français Download Run now Skate parc de l'énergie
Polish Tất cả polski Download Run now Energia w Skate Parku
Romanian Tất cả română Download Run now Energia parcului de Skate
Serbian Tất cả Српски Download Run now Енергија у скејт-парку
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Energia a skejt park
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Park energije drsanja
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Pista de patinar "Energía"
Tây Ban Nha (Colombia) Tất cả español (Colombia) Download Run now Parque de la Energía
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Pista de patinar "Energía"
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador
Thái Tất cả ไทย Download Run now พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Skatepark för energi
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Enerji Kaykayı Parkı
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Парк для скейтів Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Energia con lo Skateboard

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow