Hồi quy bình phương cực tiểu

Hồi quy bình phương cực tiểu Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Hồi quy tuyến tính
 • Sự tương quan
 • Thặng dư

Chủ đề

 • Hồi quy tuyến tính
 • Sự tương quan
 • Thặng dư
 • Số ngoại lai
 • Dữ liệu

Mô tả

Tạo ra đồ thị rời rạc của riêng bạn hay dùng dữ liệu thực và thử khớp một đường thẳng với đồ thị đó! Tìm hiểu về ảnh hưởng của các điểm dữ liệu với hệ số tương quan và đường hồi quy.

Mục tiêu học tập

 • Hiểu hệ số tương quan r là các điểm dữ liệu được thêm vào, chuyển dịch hay lấy ra.
 • Hiểu về tổng của thặng dư bình phương khi so khớp thủ công.
 • Hiểu tổng của thặng dư bình phương của đường hồi quy là các điểm dữ liệu được thêm vào, chuyển dịch hay lấy ra.
 • So sánh tổng thặng dư bình phương giữa đường so khớp thủ công và đường hồi quy .
 • Xác định xem so khớp tuyến tính có thích hợp không.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

8.SP.A.1
Construct and interpret scatter plots for bivariate measurement data to investigate patterns of association between two quantities. Describe patterns such as clustering, outliers, positive or negative association, linear association, and nonlinear association.
8.SP.A.2
Know that straight lines are widely used to model relationships between two quantitative variables. For scatter plots that suggest a linear association, informally fit a straight line, and informally assess the model fit by judging the closeness of the data points to the line.
8.SP.A.3
Use the equation of a linear model to solve problems in the context of bivariate measurement data, interpreting the slope and intercept. For example, in a linear model for a biology experiment, interpret a slope of 1.5 cm/hr as meaning that an additional hour of sunlight each day is associated with an additional 1.5 cm in mature plant height.
HSS-ID.B.6
Represent data on two quantitative variables on a scatter plot, and describe how the variables are related.
HSS-ID.B.6a
Fit a function to the data; use functions fitted to data to solve problems in the context of the data. Use given functions or choose a function suggested by the context. Emphasize linear, quadratic, and exponential models.
HSS-ID.B.6b
Informally assess the fit of a function by plotting and analyzing residuals.
HSS-ID.B.6c
Fit a linear function for a scatter plot that suggests a linear association.
HSS-ID.C.8
Compute (using technology) and interpret the correlation coefficient of a linear fit.
Phiên bản 1.1.20

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Adv
UG-Intro
THCS
THPT
K-5
ĐH
Thảo luận
Bài tập
Thiên văn học
Vật lý
Toán
Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Toán
Sinh học
Hoá học
Vật lý
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Hoá học
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Understanding Line of best fit and Correlation Coefficient Rebecca Battat THPT Có hướng dẫn Toán
Data Detective Kelly Findley, Mary Burr THCS Có hướng dẫn Toán
Correlation vs Causation Andy Braaten UG-Intro
THPT
Lab Toán

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Regresioni i katrorëve më të vegjël
Anh Tất cả English Download Run now Least-Squares Regression
Arabic Tất cả العربية Download Run now انحدار المربعات الصغرى
Basque Tất cả Euskara Download Run now Karratu minimoen erregresioa
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Regresija najmanjih kvadrata
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Regressão por Quadrados Mínimos
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 一次线性函数的拟合
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Least-Squares Regression_最小平方法迴歸
Czech Tất cả čeština Download Run now Regrese metodou nejmenších čtverců
Danish Tất cả Dansk Download Run now Mindste kvadraters regression
Do Thái Tất cả עברית Download Run now שיטת הריבועים הפחותים
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Lineare Regression
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 최소자승회귀
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Kleinste kwadraten regressie
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Legkisebb négyzetek módszere
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Cúlchéimniú na nÍoschearnóg
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಕನಿಷ್ಠ-ವರ್ಗಗಳ ಹಿಂಜರಿತ
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vismazāko kvadrātu metode
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Хамгийн бага Квадратын Регресс
Nga Tất cả русский Download Run now Регрессия и метод наименьших квадратов
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 最小二乗法
Pháp Tất cả français Download Run now Régression des moindres carrés
Polish Tất cả polski Download Run now Regresja (najmniejsze kwadraty)
Serbian Tất cả Српски Download Run now Регресија најмањих квадрата
Spanish Tất cả español Download Run now Regresión de mínimos cuadrados  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Regresión de mínimos cuadrados  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Regresión de Mínimos Cuadrados
Tamil Tất cả Tamil Download Run now குறைந்த-வர்க்க சார்புக் கணிப்பு
Ý Tất cả italiano Download Run now Metodo dei minimi quadrati

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amanda McGarry (lead)
 • Martin Veillette (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js