Công viên ván trượt

Công viên ván trượt Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
 • Thế năng
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
 • Thế năng
 • Nhiệt năng
 • Ma sát
 • Năng lượng

Mô tả

Học về định luật bảo toàn năng lượng ở công viên ván trượt! Hãy tạo dựng hệ thống đường trượt, dốc và điểm nhảy cho vận động viên. Quan sát sự thay đổi của động năng, thế năng và nhiệt năng khi người trượt ván di chuyển. Hãy đo tốc độ và điều chỉnh ma sát, gia tốc trọng lực và khối lượng.

Mục tiêu học tập

 • Giải thích khái niệm bảo toàn cơ năng bằng cách dùng động năng, thế năng do trọng trường và nhiệt năng.
 • Mô tả sự biến đổi năng lượng của người trượt ván do ảnh hưởng của khối lượng, ma sát, gia tốc trọng lực.
 • Tiên đoán vị trí hay ước lượng tốc độ từ biểu đồ năng lượng dạng thanh hay tròn.
 • Tính toán tốc độ hay độ cao ở một vị trí từ thông tin của các vị trí khác.
 • Mô tả sự thay đổi năng lượng của hệ thống khi độ cao gốc thay đối.
 • Thiết kế một công viên ván trượt bắng cách sử dụng các khái niệm cơ năng và bảo toàn năng lượng.
Phiên bản 1.1.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Conservation of Energy 4 Energy Skate Park: Calculations with Conservation of Mechanical Energy using time graphs (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Conservation of Energy 1 Energy Skate Park introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Conservation of Energy 2 Energy Skate Park relating graphs position and speed (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Energy Skate Park-NGSS aligned HS Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. PhET NGSS 2014 Workgroup THPT Lab Vật lý
Kinetic and Potential Energy Nicole Ricci THCS Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Exploring the Energy Skate Park Louie Klein THPT Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
PhET Lab Energy Skate Park 2 Patrick Borden THCS Bài tập
Lab
Từ xa
Vật lý
Energy Skate Park Lab Questions Patrick Borden THCS Từ xa
Lab
Vật lý
Work and Energy Simulation Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque THPT Lab
Từ xa
Vật lý
Energy Conservation Simulation Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque THPT Từ xa
Lab
Vật lý
Energy in a Skateboarder-Conservation of Energy Pauline Cheeseman THPT Từ xa Vật lý

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Jesse Greenberg (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson
 • Bryce Gruneich
 • Trish Loeblein
 • Diana López Tavares
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Sam Reid