Corrente e circuito elétrico


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Corrente e circuito elétrico
Mô tả Estudo dirigido e autónomo: atividade interativa com o uso de simuladores do Phet-Colorado no estudo de corrente e circuito elétrico
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá circuito, elétrica, elétrico, eletricidade, física, fenómeno, resistência, resistores
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm, Điện trở (HTML5), Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Lígia Lopes
Trường / Tổ chức Universidade Beira Interior
Ngày đăng ký 23/12/2021
Ngày cập nhật 23/12/2021