Kracht en versnelling klas 3 vwo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kracht en versnelling klas 3 vwo
Mô tả De leerlingen onderzoeken het verband tussen kract en versnelling
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá kracht versnelling
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Bart Kersten
Email liên lạc b.kersten@gymnasiumarnhem.nl
Trường / Tổ chức Stedelijk Gymnasium Arnhem
Ngày đăng ký 12/12/2021
Ngày cập nhật 12/12/2021