Teaching Electric Circuit through 5E Learning Cycle


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Teaching Electric Circuit through 5E Learning Cycle
Mô tả This lesson is prepared for middle and high school students to understand how brightness of the bulbs changes in serial and parallel circuits and explain the relationship between current, voltage, and brightness through simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, parallel circuit, series circuit, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Ozden Sengul
Email liên lạc osengul1.jptrus@gmail.com
Trường / Tổ chức Georgia State University
Ngày đăng ký 28/09/2021
Ngày cập nhật 28/09/2021