pH Scale Basics | Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề pH Scale Basics | Remote Lab
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will be able to: Determine if a solution is acidic or basic using pH. Relate liquid color to pH. Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, notebook, pH, pocketlab
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021