Balloons and Static Electricity | Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Balloons and Static Electricity | Remote Lab
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will be able to describe and draw models for common static electricity concepts. (transfer of charge, induction, attraction, repulsion, and grounding)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balloons, electricity, notebook, pocketlab, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021