Lei de Coulomb


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lei de Coulomb
Mô tả Alguns questionamentos sobre a Lei de Coulomb.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lei de Coulomb; Força Elétrica; Interação.
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả MATEUS PATRÍCIO PEREIRA
Trường / Tổ chức EEEFM Manoel Medeiros de Araújo
Ngày đăng ký 17/05/2021
Ngày cập nhật 17/05/2021