Video: Self-paced learning on Energy Skate Park (GPE, KE and Work done)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning on Energy Skate Park (GPE, KE and Work done)
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. Link for YouTube video https://youtu.be/86nNG9rczao
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SDL, Video, YouTube, energy, self-directed, self-paced, transformation, types, worksheet
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 03/03/2021
Ngày cập nhật 03/03/2021