Teaching pendulum experimental in Persian


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Teaching pendulum experimental in Persian
Mô tả This is how I teach pendulum experiment to my students these days during my virtual classes. This power point presentation is in Persian. I will translate to English as soon as it was possible for me.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Persian
Từ khoá Persian, gravity measuring, pendulum, teaching
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Fatemeh Shahsavari
Trường / Tổ chức Meybod university (Iran)
Ngày đăng ký 19/02/2021
Ngày cập nhật 19/02/2021