Kinetic and Potential Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic and Potential Energy
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Friction, Kinetic, Potential
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Nicole Ricci
Trường / Tổ chức Marshall's Park Academy
Ngày đăng ký 01/02/2021
Ngày cập nhật 01/02/2021