Hoja de trabajo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Hoja de trabajo
Mô tả Realizaran varias conexiones, y observaran que sucede con las lamparas al conectarse en serie y paralelo.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Cuircuitos electricos
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả José Ricardo Gutiérrez Torres
Email liên lạc jgutierrez@utleon.edu.mx
Trường / Tổ chức Universidad Tecnológica de León
Ngày đăng ký 12/01/2021
Ngày cập nhật 12/01/2021