PhET Lab Natural Selection 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Lab Natural Selection 2
Mô tả This is a follow-up lab to the previous one to reinforce how environmental factors affect the occurrence of dominant and recessive traits in a population of simulated bunnies.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Biology, Dominant and Recessive, Environment, Natural Selection, Traits
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5)


Tác giả Patrick Borden
Trường / Tổ chức Bridgeport Public Schools
Ngày đăng ký 06/01/2021
Ngày cập nhật 06/01/2021