Energiebronnen


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energiebronnen
Mô tả Het omzetten van soorten energie.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá TL lamp, elektrisch, gloeilamp, mechanisch, thermisch, zonnepaneel
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Email liên lạc roland.van.kerschaver@skynet.be
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 23/12/2020
Ngày cập nhật 24/12/2020