Physics Lab Worksheet Momentum.docx


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Physics Lab Worksheet Momentum.docx
Mô tả This exercise is for students to teach them about momentum in one motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Taha Salah
Trường / Tổ chức Sharjah uni
Ngày đăng ký 19/12/2020
Ngày cập nhật 21/12/2020