Reconociendo los estados de agregación


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reconociendo los estados de agregación
Mô tả Preguntas clicker introductorias al tema de los estados de agregación de la materia, con la cual los alumnos previo a realizar la simulación, responden una serie de preguntas que le servirán para conjuntar sus conocimientos previos.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Agregación, gaseoso, líquido, sólido
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Antonio Pech
Email liên lạc pech_j05@hotmail.com
Trường / Tổ chức Docente Secundaria
Ngày đăng ký 13/12/2020
Ngày cập nhật 13/12/2020