Actividad Balanceando Ecuaciones Químicas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Actividad Balanceando Ecuaciones Químicas
Mô tả Actividad para balancear ecuaciones químicas
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Ecuaciones químicas
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Mary Rivas
Email liên lạc mrivasd@hotmail.com
Trường / Tổ chức Educativa
Ngày đăng ký 12/12/2020
Ngày cập nhật 12/12/2020