Isótopos y Masas Atómicas


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Isótopos y Masas Atómicas
Mô tả Actividades sobre isótopos y masa atómica a realizar a modo de discusión y/o tarea por el estudiante en aplicación y análisis de la simulación, trabajo a realizar en el área de química para el noveno grado de Secundaria.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Masa Atómica, Neutrones, Protones y Electrones, Símbolo, UMA, isótopos
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Cruz Alcántara Dionicio
Trường / Tổ chức PhET interactive Simulations
Ngày đăng ký 07/12/2020
Ngày cập nhật 07/12/2020