projectile motion hanan


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion hanan
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion hanan
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả hanan saeed
Email liên lạc U19100254@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức hanan saeed
Ngày đăng ký 01/12/2020
Ngày cập nhật 01/12/2020