projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion, projectile
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả alya qasem
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020