Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia
Mô tả Actividad preguntas Clicker con base a la simulación phET
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Sólido, cambios presión, gaseosos, líquido, partículas
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Rosa Escobar
Email liên lạc rosita_26_14@hotmail.com
Trường / Tổ chức n/a
Ngày đăng ký 29/11/2020
Ngày cập nhật 05/01/2021