Friction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction
Mô tả This experiment will investigate friction and explore its effects on particles and temperature.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction
Mô phỏng Ma sát


Tác giả shamsa nasser
Trường / Tổ chức Dr. Tahani
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020